Cardinal numbers- İngilizce 0dan Sayılar Skewes' Sayısına kadar Büyük Liste

0

zero 10 ten

19

nineteen

1

one 11 eleven

20

twenty

2

two 12 twelve

21

twenty-one

3

three 13 thirteen

22

twenty-two

4

four 14 fourteen

23

twenty-three

5

five  15 fifteen

24

twenty-four

6

 six 16 sixteen

30

thirty
7 seven 17 seventeen

40

forty
8 eigh 18 eighteen

50

fifty
9 nine 80 eighty

70

seventy
60 sixty 100 one hundred

1000

one thousand
90 ninety 101 one hundred and one

1,001

one thousand and one
1,111 one thousand and one hundred and eleven 99,999 ninety-nine thousand and nine hundred and ninety-nine 1,210 one thousand and two hundred and ten
3,333 three thousand and three hundred and thirty-three 88,888 eighty-eight thousand and eight hundred and eighty-eight 1,000,000 one million
1,999 one thousand and nine hundred and ninety-nine 7,777 seven thousand and seven hundred and seventy-seven 1,000,001 one million and one

1,000,000,000

one billion

1,000,000,000,000

one trillion

1,000,000,000,000,000

one quadrillion


Daha Büyük olan sayıları liste olarak aşağıdaki gibi görebilirsiniz. Bunları önce kısa formülleri ile yazacağım.Daha sonra 0lı halini belli bir yere kadar görmeniz için ayrıca altına yazacağım.

Million

Milyon

1 x 106

Billion

Milyar

1 x 109

Trillion

Trilyon

1 x 1012

Quadrillion

Katrilyon

1 x 1015

Quintillion

Kentilyon

1 x 1018

Sextillion

Seksilyon

1 x 1021

Septillion

Septilyon

1 x 1024

Octillion

Oktilyon

1 x 1027

Nonillion

Nonilyon

1 x 1030

Decillion

Desilyon

1 x 1033

Undecillion

Andesilyon

1 x 1036

Duodecillion

Dodesilyon

1 x 1039

Tredecillion

Tredesilyon

1 x 1042

Quattuordecillion

Katordesilyon

1 x 1045

Quindecillion

Kendesilyon

1 x 1048

Sexdecillion

Seksdesilyon

1 x 1051

Septendecillion

Septendesilyon

1 x 1054

Octodecillion

Oktodesilyon

1 x 1057

Novemdecillion

Novemdesilyon

1 x 1060

Vigintillion

Vigintilyon

1 x 1063

Unvigintillion

AnVigintilyon

1 x 1066

Duovigintillion

DoVigintilyon

1 x 1069

Trevigintillion

TreVigintilyon

1 x 1072

Quattuorvigintillion

KatorVigintilyon

1 x 1075

Quinvigintillion

KenVigintilyon

1 x 1078

Sexvigintillion

SeksVigintilyon

1 x 1081

Septenvigintillion

SeptenVigintilyon

1 x 1084

Octovigintillion

OktoVigintilyon

1 x 1087

Nonvigintillion

NonVigintilyon

1 x 1090

Trigintillion

Trigentilyon

1 x 1093

Untrigintillion

Antrigentilyon

1 x 1096

Duotrigintillion

Dotrigentilyon

1 x 1099

Ten-duotrigintillion (or Googol)

Tendotrigentilyon-Gogol sayısı

1 x 10100

Skewer's Number

Skewes sayısı

1 x 10130

Centillion

Sentilyon

1 x 10303

Googolplex

Googolplex

1 x 1010100

Skewes' Number

Skewes' Sayısı

10x 1010*34

1,000,000,000,000 one trillion
1,000,000,000,000,000 one quadrillion
1,000,000,000,000,000,000 one quintillion
1,000,000,000,000,000,000,000 one sextillion
1,000,000,000,000,000,000,000,000 one septillion
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 one octillion
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 one nonillion

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

,000

one decillion

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

,000,000

one undecillion

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

,000,000,000

one duodecillion

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

,000,000,000,000

one tredecillion

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

,000,000,000,000,000

one quattuordecillion

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

,000,000,000,000,000,000

one quindecillion

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

,000,000,000,000,000,000,000

one sexdecillion

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

,000,000,000,000,000,000,000,000

one septendecillion

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

,000,000,000,000,000,000,000,000,000

one octodecillion

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

one novemdecillion

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

one vigintillion

123,456,789,101,112,131,415,161,718,192,021,222, 324,252,627,282,930,313,233,343,536,373

one hundred and twenty-three vigintillion, four hundred and fifty-six novemdecillion, seven hundred and eighty-nine octodecillion, one hundred and one septendecillion, one hundred and twelve sexdecillion, one hundred and thirty-one quindecillion, four hundred and fifteen quattuordecillion, one hundred and sixty-one tredecillion, seven hundred and eighteen duodecillion, one hundred and ninety-two undecillion, twenty-one decillion, two hundred and twenty-two nonillion, three hundred and twenty-four octillion, two hundred and fifty-two septillion, six hundred and twenty-seven sextillion, two hundred and eighty-two quintillion, nine hundred and thirty quadrillion, three hundred and thirteen trillion, two hundred and thirty-three billion, three hundred and forty-three million, five hundred and thirty-six thousand and three hundred and seventy-three