COMPARATIVE ADJECTIVES : SIFATLARIN KARŞILAŞTIRMALI HALLERİ

A)   ZARFLARIN&SIFATLARIN DÜZENLİ ÇEKİMİ

 

 •  Sıfatların karşılaştırmalı biçimini elde etmek için "-er" takısı ya da "more" sözcüğü kullanılır.Genellikle bir heceli ya da bazı iki heceli sıfatlar sonuna "-er" takısı alır.Fiillerde yada isimlerde olduğu gibi son harfleri ‘’y’’olanlar düşüp ‘’ier’’ olur

 

big

Büyük

bigger

Daha büyük

thin

İnce

thinner

Daha ince

long

Uzun

longer

Daha uzun

easy

Kolay

easier

Daha kolay

tidy

Düzenli

tidier

Daha düzenli

pretty

Güzel

prettier

Daha güzel

short

Kısa

shorter

Daha kısa

slow

Yavaş

slower

Daha yavaş

happy

Mutlu

happier

Daha mutlu

quick

Hızlı

Quicker

Daha hızlı

 

 • Sonu -Ing, -ed ve -s ile biten sıfatlar, kısa heceli de olsa sonuna "-er" takısı alamazlar. Bu sıfatların başına "more" getirilir

tired

Yorgun

More tired

Daha yorgun

serious

Ciddi

More serious

Daha ciddi

tiring

Yorucu

More tiring

Daha yorucu

bored

Sıkılmış

More bored

Daha çok sıkılmış

boring

Sıkıcı

More boring

Daha sıkıcı

tedious

Sıkıcı

More tedious

Daha sıkıcı

 

 • Bazı iki heceli sıfatlar her iki biçimde de kullanılabilir

simple

Basit

Simpler

Daha basit

More simple

narrow

Dar

narrower

Daha Dar

More narrow

common

Yaygın

Commoner

Daha yaygın

More common

friendly

Cana yakın

Friendlier

Daha cana yakın

More friendly

handsome

Yakışıklı

Handsomer

Daha yakışıklı

More handsome

polite

Kibar

politer

Daha kibar

More polite

 

 • Çoğu iki ve daha fazla heceli sıfatlar başına "more" alır.

modest

Mütevazi

More modest

Daha mütevazi

hostile

Düşmanca

More hostile

Daha düşmanca

certain

Kesin

More certain

Daha kesin

content

Memnun

More content

Daha memnun

careful

Dikkatli

More careful

Daha dikkatli

beautiful

Güzel

More beautiful

Daha güzel

careless

İlgisiz

More careless

Daha ilgisiz

intelligent

Zeki

More intelligent

Daha zeki

frequent

Sık

More frequent

Daha sık

comfortable

Rahat

More comfortable

Daha rahat

practical

Kullanışlı

More practical

Daha kullanışlı

efficient

Etkili

More efficient

Daha Etkili

 

 • Bazı bileşik sıfatlar, her iki biçimde de comparative yapılabilir. Özellikle Informal English'de, sıfatın birinci sözcüğünü çekimlemek çok yaygındır.

My brother is more hardworking than I am.

Erkek kardeşim benden daha çok çalışıyor

My brother is harder-working than I am.

Erkek kardeşim benden daha çok çalışıyor

I am more easy-going now than I was a few years ago.

Bir kaç sene öncesinden daha uyumluyum

I am easier-going now than I was a few years ago.

Bir kaç yıl öncesine göre daha uyumluyum

 

B)  ZARFLARIN&SIFATLARIN DÜZENSİZ ÇEKİMİ

 • Bazı sıfatların çekimi, belirtilen kuralların dışındadır.

 

good

İyi

better

Daha iyi

Bad

Kötü

Worse

Daha kötü

much

Fazla

many

Daha fazla

more

Fazla

more

Daha fazla

far

Uzak

Farther/further

Daha uzak

little

Az

less

Daha az

 

 • Good, bad ve well sözcüklerini "feel' ve "get' fiilleriyle kullanırken belli kısıtlamalar vardır. "Well" in, sağlığımıza ilişkin konuşurken "iyi" anlamında bir sıfat olduğunu görmüştük

 

How are you today/How do you feel today?

Bugün Nasılsın / Bugün nasıl hissediyorsun?

I am well/l feel well,

İyiyim / İyi hissediyorum

 

 • Eğer, hasta birine "İyileşinceye kadar yatmalısın." demek istiyorsak, well ya da onun comparative biçimi better kullanabiliriz, (good kullanamayız.)

You must stay in bed until you feel well/better.

İyileşinceye kadar yatakda kalmalısın

 

 • Eğer hasta biri, "Bugün kendimi kötü/daha kötü hissediyorum." demek istiyorsa bunu şöyle ifade edebiliriz.

I feel worse today

Bugün daha kötü hissediyorum

 

Feel good/bad", kişinin ruh halini ifade etmek için kullanılabilir.

 

feel good

İyi hissediyorum

I feel bad.

Kötü hissediyorum

 

 •   Get fiilinden sonra good ve bad kullanılmaz. Bunların comparative biçimi better ve worse kullanılır. "Get well" kullanımı da mümkündür.

Ayşe was very ill yesterday, but she is getting better.

Ayşe dün çok hastaydı ama bugün iyileşiyor

Your English is getting better.

İngilizcen düzeliyor

The economic situation is getting worse.

Ekonomik durum kötüleşiyor

I hope you'll get well soon

Umarım yakında iyileşirsin

 

 • Nicelik sıfatı olarak much ve many "more" biçiminde çekimlenir. Little’in comparative biçimi "less" dir. Few düzenlidir. "Fewer" biçiminde çekimlenir.

You have little money, but I have less.

Senin az paran var ama benim senden daha az

I have few books, but you have fewer than me.

Benim bir kaç kitabım var ama senin benden daha az

There were fewer people at the demonstration yesterday than at the previous one.

Dünkü gösteride öncekinden daha az kişi vardı

I think you have more money than all of us.

Sanırım senin hepimizden daha fazla paran var

I guess more people will become unemployed in the days to come.

Sanırım önümüzdeki günlerde daha çok insan işsiz kalacak

 

 • "More" gibi "less" de sıfatları nitelemek için kullanılır

This bed is more uncomfortable than the one I slept in last night.

Bu yatak, dün akşam yattığım yataktan daha rahatsız (aslında bu da rahatsızdır ama dünküne göre rahattır )

Both a Mercedes and a BMW are expensive cars, but a BMW is less expensive than a Mercedes.

Her bir Mercedes ve bir BMW pahalı araçlardır ama BMW , Mercedes’ten birazcık daha pahalıdır

My daughter is obviously less good at maths than my son.

Kızım açıkcası matematikde oğlumdan daha az iyidir

 

 • Far iki şekilde comparative yapılır: farther ya da further. Eğer far, "uzak" anlamında kullanılıyorsa comparative biçimi farther ya da further olabilir.

Your house is farther/further from the city centre than ours.

Eviniz şehir merkezine bizim evden daha uzaktadır.

 

Further'ın bir anlamı da "daha fazla" demektir. Bu anlamda farther kullanılmaz

 

I'll let you know as soon as I get further Information

Size en kısa süre de daha fazla bilgi ileteceğim

 

OLDER AND ELDER (DAHA YAŞLI-DAHA ESKİ)

 

 • İki kişinin ya da iki nesnenin yaşlarını karşılaştınyorsak "older" kullanılır. "Abla, ağabey, büyük amca vs." gibi aile bireylerinden, daha büyük olanını ifade ediyorsak "elder" kullandır. "Than" kullanılan cümlelerde elder kullanılmaz; çünkü "than" karşılaştırma yapar. Özellikle Amerikan İngilizce’sinde, elder yerine older kullanımı çok yaygındır.

My elder sister lives in Turkey

Ablam Türkiye’de yaşıyor

Her elder brother doesn't allow her to stay out late.

Ağabeyi, onun geç vakte kadar dışarıda kalmasına izin vermiyor

I have two sisters. One is older than me, and one isyounger

İki kız kardeşim var biri benden daha büyük biri de daha genç

Are you older or younger than your brother?

Erkek kardeşinden daha mı büyüksün ya da daha mı küçüksün?

 

 • Older "daha eski anlamında da kullanılır

Our apartment building is older than all the others in our street.

Bu apartman sokaktaki diğer binalardan daha eski

This car seems older than the one we tried out yesterday, and I'd prefer to buy the newer one.

Bu araba dün dışarda denediğimizden daha eskiye benziyor. Daha yeni bir tane almayı tercih etmeliyim.

.

 • Bir durumun sürekli değiştiğini vurgulamak için comparative adjective ya da adverb çift kullanılabilir: more and more, faster and faster, better and better, more and more expensive, etc. Örneklerde görüldüğü gibi, -er takısı alan sıfatların kendisi çift söylenir. Çok hecelilerde ise more yinelenir.

Everything is getting more and more expensive.

Her şey gittikçe pahalılaşıyor

It's becoming more and more Important to know a foreign language

Yabancı dil bilmek gittikçe daha çok önem kazanıyor

More and more students are taking the university exam.

Gittikçe daha çok öğrenci üniversite sınavına giriyor.

It's becoming harder and harder to find a job.

İş bulmak gittikce daha çok zorlaşıyor

They began to work more and more slowly

Git gide daha yavaş çalışmaya başladılar

 

 • Karşılaştırmalı yapıyı, iki durumun birbirine bağlı olarak değiştiğini ifade etmek için de kullanabiliriz

The harder you work, the more successful you will be.

Ne kadar çok çalışırsan o kadar başarılı olursun

The less you eat, the more quickly you'll lose weight

Ne kadar az yersen o kadar çabuk kilo verirsin

The more you earn, the more you can spend.

Ne kadar çok kazanırsan o kadar çok harcayabilirsin

The harder the job became, the less interested I was.

İş zorlaştıkça ilgim daha çok azaldı.

The more he talked, the more annoyed I became.

O konuştukça öfkem arttı.

 

 • Bu cümlelerdeki anlamı "as" kullanarak da verebiliriz

As I grew older, I became more interested in music.The older I grew, the more Interested I became in music.

Büyüdükçe müziğe olan ilgim arttı

As I waited there for him to come, I got more and more impatient. The longer I waited there for him to come, the more impatient I got.

Onun gelmesini bekledikçe daha çok sabırsızlandım

 

COMPARISON WITH AS .... AS/THE SAME .... AS/DIFFERENT FROM

 

a)    Sıfat ve zarflarda karşılaştırma yapabileceğimiz diğer bir yapı as ... as/so .... as kalıbıdır. As .... as kalıbı olumlu cümlede kullanıldığında eşitlik bildirir ve iki as arasında sıfatın ya da zarfın yalın hali kullanılır.

 

 • as + adjective/adverb + as

Ali is 16 years old. Ayşe is 16 years old too.

Ali is as old as Ayşe.

Ali 16 yaşındadır. Ayşe de 16 yaşındadır

Ali’nin Ayşe kadar yaşı vardır

Ali is 1.65 m tall. Ayşe is 1.65 m tall too.

Ali is as tall as Ayşe.

Ali 1.65m boyundadır . Ayşe de 1.65m boyundadır

Ali Ayşe gibi uzundur

They are driving at 100 kph. We are driving at 100 kmh.

They are driving as fast as we are.

Onlar 100km hızla sürüyorlar. Biz 100km hızla sürüyoruz

Onlar da bizim kadar hızlı sürüyorlar

He drives the car carefully. You drive the car carefully.

He drives the car as carefully as you.

O arabayı dikkatlı sürer Sen arabayı dikkatli sürer

Arabayı senin kadar dikkatli sürüyor

 

 • Olumlu cümlede, karşılaştırılan öğeler yer değiştirdiğinde cümlenin anlamı değişmez.

Your house is as large as ours.

Our house is as large as yours

Sizin ev bizimki kadar geniştir

Bizim ev sizinki kadar geniştir

Ali is as tall as Ayşe.

Ayşe is as tall as Ali

Ali Ayşe kadar uzundur

Ayşe Ali kadar uzundur

 

 • As + adjective/adverb + as, olumsuz cümlede kullanıldığında eşitsizlik olduğunu vurgular.Olumsuz cümlede so + adjective/adverb + as kalıbım da kullanabiliriz.

Our apartment building has three floors.Your apartment building has six floors.

Our apartment building Isn't as/so high as yours.

Bizim apartman 3 katlıdır Sizin apartman 6 katlıdır

Bizim apartman sizinki kadar yüksek değildir

Living in the villages isn't as/so expensive as living in big cities.

Köylerde  yaşamak şehirde yaşamakdan daha pahalı değildir

He doesn't drive as/so carefully as you

O senin kadar dikkatli araba kullanmıyor

           

 • Olumsuz cümlede karşılaştırılan öğeler yer değiştirdiğinde cümlenin anlamı değişir. Bu nedenle, isimleri değiştirdiğimizde kullanılan sıfat ya da zarfı da değiştirmemiz gerekir.

This exam isn't as/so difficult as the previous one.

Bu sınav önceki kadar zor değil

The previous exam wasn't as/so easy as this one.

Önceki sınav bunun kadar kolay değildi

 

 • As ... as ya da so ... as arasına sıfat ya da zarftan başka sözcükler de girebilir. Karşılaştırılan öğelerden birincisine ait olan sözcükler ikinci as'a kadar yazılır. İkinci as'den sonra yazılanlar ikinci öğeye aittir.

It isn't as/so cold today as it was yesterday.

Bugün dünkünden daha soğuk değil

I'm not as/so optimistic about the economic situation in Turkey as you are.

Türkiye'deki ekonomik durum konusunda senin kadar iyimser değilim

She wasn't as/so self-confident before she found a decent job as she is now.

Saygın bir iş bulmadan önce, şimdi olduğu kadar kendine güvenli değildi

You don't seem as/so keen on playing football nowadays as you were before.

Bugünlerde daha önceki gibi futbol oynamaya düşkün görünmüyorsun

 

 • Sıfat tamlamalarında so/as + adjective + a/an singular noun (tekil isim) kalıbı kullanılabilir. Bu yapı çoğul isimlerle ve sayılamayan isimlerle kullanılmaz.

 

I have never seen such a beautiful girl as her.

Hiç onun kadar güzel bir kız görmedim

I have never drunk such delicious coffee as this.

Hiç bunun kadar lezzetli kahve içmedim

I dont think you can find such cheap shoes as this.

Bunlar kadar ucuz ayakkabı bulabileceğini sanmıyorum

 

 • So + adjective/adverb + as to do ve such + adjective + noun + as to do kalıpları"... yapacak kadar" anlamını verir.

I admit he is rather disrespectful, but he is not so disrespectful as to shout at his mother.

Annesine bağıracak kadar saygısız değil

He is not such a disrespectful boy as to shout at his mother.

Annesine bağıracak kadar saygısız bir çocuk değil

She isn't so beautiful as to win the beauty contest

Güzellik yarışmasını kazanacak kadar güzel değil.

She isn't such a beautiful girl as to win the beauty contest.

Güzellik yarışmasını kazanacak kadar güzel bir kız değil

 

 • As/so ... as kalıbını miktar sıfatları many, few, much ve little ile as/so + many/few/much/little + noun + as biçiminde kullanabiliriz.

 

I don't have as/so many books as you do.

Benim, senin kadar çok kitabım yok.

We intend to invite as few people to the wedding aspossible.

Düğüne, mümkün olduğu kadar az kişi davet etmek niyetindeyiz

You won't need as much money in the mountains asthat.

Dağda bu kadar çok paraya ihtiyaç duymazsın.

For the trip, I'll take as little baggage as possible.

Seyahat için mümkün olduğu kadar az bagaj alacağım

 

 • As much as yapısını fiilleri tanımlarken de kullanabiliriz.

 

You don't like swimming as much as I do.

Sen yüzmeyi benim kadar sevmiyorsun

She doesn't smoke as much as she used to.

Eskiden olduğu kadar çok sigara içmiyor

 

 • Half as ... as, twice as ... as gibi yapılarla, karşılaştırdığımız özelliğin kaç kat olduğunu ifade edebiliriz.

He eats very little. He doesn't eat even half as much as his sister.

Çok az yemek yiyor.Kardeşinin yediğinin yarısını bile yemiyor

Her salary is twice as much as mine.

Onun maaşı benimkinin iki katıdır.

Turkey is almost seven times as big as Bulgaria.

Türkiye, Bulgaristan'ın yaklaşık yedi katı büyüklüğündedir

 

b)    The same ... as ‘’Aynı – kadar ‘’

 

 • The same ... as, karşılaştırılan iki öğenin "aynı" olduğunu ifade eden bir yapıdır. Ancak the same ... as, isimlerle kullanılır

Ali is as old as Ayşe. (as + sıfat + as)

Ali’nin ayşe kadar yaşı vardır

Ali is the same age as Ayşe. (the same + isim + as)

Ali Ayşe ile aynı yaştadır

Ali is as heavy as Ayşe.

Ali is the same weight as Ayşe.

Ali Ayşe gibi ağırdır

Ali Ayşe ile aynı kilodadır

Your hair is as dark as mine.

Your hair is the same colour as mine.

Saçının rengi benimki kadar koyudur

Saçın benimkiyle aynı renktedir

I usually arrive home at the same time as my father.

Genellikle babamla aynı zamanda eve varırım

 

 • The same as yan yana kullanılabilir.

My needs are the same as yours.

Benim ihtiyaçlarım seninkiyle aynı

Her eye colour is the same as her mother's.

Onun göz rengi annesininkiyle aynı

Your English teacher is the same as ours.

İngilizce öğretmeniniz bizimkiyle aynı

 

 • Eğer karşılaştırılan iki öğeyi, cümlenin başında özne olarak kullanıyorsak, as kullanılmaz.

Last night, I arrived home at the same time as my father.

Last night, my father and I arrived home at the same time.

Dün gece eve babamla aynı zamanda vardım

Dün gece babam ve ben aynı anda eve vardık

Her parents and she still live in the same house.

Ailesi ve o hala aynı evde yaşıyorlar

 

c) Similar to/different from ‘’ benzer şekilde - den farklı  ‘’

 

 • Benzerlikleri similar to, farklılıktan different from ile ifade ederiz. (Amerikan ingilizcesi’nde  genellikle different from/than, İngiliz İngilizcesi’nde ise different from/to kullanır.)

Your pronunciation is quite different from/than/tomine

Senin telaffuzun benimkinden çok farklı.)

The layout of your house is similar to ours, but yours is a bit larger.

Sizin evin planı bizimkine benziyor

 

 • Benzeyen ya da farklı olan noktayı In that + bir cümle biçiminde ifade edebiliriz.

My job is similar to yours in that we meet a good many people throughout the day

Benim işim, gün boyu pek çok insanla karşılaşmak bakımından seninkine benziyor.

My point of view is different from/than/to yours in that I'm more optimistic about the situation

Benim bakış açım, bu konuda daha iyimser olmam bakımından seninkinden farklı