FOCUSING ADVERBS   :  VURGULAMA ZARFLARI

 

  • Bu zarflar, cümlenin bir öğesini vurgulamak için kullanılır. Cümle içindeki yerleri genelde vurguladıkları sözcükten hemen öncedir. Farklı anlamları da vardır sadece birer anlamını yazacağım

only

Sadece

purely

Saf olarak

just

Az önce

exclusively

Sırf

simply

Basitçe

primarily

Öncelikle

solely

Sırf

chiefly

Başlıca

merely

sadece

mainly

Başlıca

exactly

tam

either

İster – ne de

mostly

Çoğunlukla

as well

de

especially

Özellikle

also

Ayrıca

particularly

bilhassa

even

Hatta / bile

too

De / dahi

 

 

a)    Merely, purely ve simply, hemen her zaman vurguladıkları sözcükten önce gelir.

I merely/purely/simply wanted to warn you. I had no other intention.

Seni sadece uyarmak istedim. Başka bir niyetim yoktu

 

 

b)    Just, only ve even, vurguladıkları sözcükten hemen önce gelebilir. Ancak arada kullanılan zarfların orta pozilyonda kullanıldığı biçimde de yer alabilirler.

İ just want to warn you

Seni sadece uyarmak istiyorum

I bought only  a sweater.

Sadece bir kazak aldım

I will eat just a sandwich

Sadece bir sandviç yiyeceğim

She did many things yesterday. She even did some shopping

Dün bir çok şey yaptı.Alışveriş bile yaptı

Justin bieber left without saying anything. He didn't even say hi

Justin Bieber birşey söylemeden ayrıldı Bir hi bile demedi 

I bought many things. I even bought a pet canary

Bir çok şey satın aldım hatta bir kanarya aldım

 

  • Even ve only, özneyi vurguluyorsa, özneden önce kullanılır.

Only Janette objected to my suggestion. The others accepted it

Sadece Janette benim önerime karşı çıktı. Diğerleri kabul etti.

Even my father burst into tears when we got the news of his death.

Onun ölüm haberini alınca, babam bile ağladı

 

c)    Too, also, as well ve either, hepsi "de, da" anlamım veren sözcüklerdir

 

  • Either, daima cümle sonunda ve olumsuz cümlede kullanılır.

Ahmet  didn't want to go to the cinema. He didn't want us to go either.

Ahmet sinemaya gitmek istemedi.Bizimle dahil gitmek istemedi.

  • Too ve as well olumlu cümlede ve genellikle cümle sonunda kullanılırlar. Ancak, too, özneyi vurgularken ortada da kullanılabilir.

Everybody enjoyed the play xbox 360. My parent enjoyed it too

Herkes xbox 360 oynamayı sevdi Ailem de sevdi.

Me too, had expected him to pass.

Ben de onun geçeceğini ummuştum.

  • Also, ortada kullanılan bir zarftır, ancak cümle sonunda da yer alabilir. Vurguladığı öğeye bağlı olarak cümle içindeki yeri değişebilir.

I met many old school friends at the party. I also met some of our teachers

Parti de bir çok eski okul arkadaşımla görüştüm. Ayrıca bir kaç öğretmenimizle de görüştüm

I also had expected him to pass./I had expected him to pass also.

Ben de onun geçmesini beklemiştim

I had expected also him to pass

Onun da geçmesini ummuştum

d)    Vurgulama zarfı olarak exactly, daha çok what/how soru sözcükleriyle kullanılır.

What exactly do you mean?

Tam olarak ne demek istiyorsun?

How exactly did the accident happen?

Kaza tam olarak nasıl oldu?