. FORMING ADVERBS WITH –LY (LY ile BİTEN ZARFLAR

 

a)    Pek çok durum ve derece zarfı, sıfatın sonuna "-ly" eklenmesiyle oluşur.

cold

quick

wise

whole

true

coldly

quickly

wisely

wholly

truly

soğukça

Hızla

akıllıca

tamamen

gerçekten

full

heavy

shy

happy

fully heavily shyly happily
bütünüyle ağırca utanarak mutlulukla

 

 

I don't know why, but she spoke to me coldly

Neden bilmiyorum ama bana karşı soğukça konuştu

You should treat people gently.

İnsanlara nazikçe muamele etmelisin

We had to eat our lunch qulckly.

Öğle yemeğini hızlıca yemek zorunda kaldık

This morning, I left home hurriedly

Bu sabah aceleyle evden çıktım.

 

b)    Bazı sıfatların sonu "-ly" ile biter: cowardly, friendly, likely, lovely, elderly, lively, lonely,silly, ugly.

Bu sözcükleri tek başına zarf olarak kullanamayız. Eğer bunlardan birini zarf görevinde kullanmamız gerekiyorsa, in a lovely voice, in a friendly manner, in a cowardly way gibi birphrase (sözcük grubu) kullanabiliriz

 

He is a cowardly person. (sıfat)

O korkak bir kişidir

He acted in a cowardly way. (zarf niteliğindeki ifade

O korkak bir şekilde hareket etti

 

Our neighbours are very friendly people, (sıfat)

Komşularımız çok arkadaşça insanlardır

Our neighbours welcomed us in a friendly way. (zarf niteliğindeki ifade

Komşularımız bizi çok samimi bir şekilde karşıladı

She has a lovely voice, (sıfat)

Onun sevimli bir sesi var

She spoke to me in a lovely voice, (zarf niteliğindeki ifade

O bana  çok sevimli bir sesle konuştu