TOO and EITHER

 

a)       İki olumlu cumle, bir oğeleri haric, aynı anlamı tasıyorsa, ikinci cumlenin sonuna "too" eklenir. "Too" cumleye "de, da" anlamı verir.

 

They have a pet dog at home. They have a cat too.

Onların evinde evcil köpeği var.Onların kedisi de var.

He raises sheep on his farm. He raises chickens too.

Çiftliğinde koyun besliyorlar. Tavuk da besliyorlar..

 

Bu durum iki olumsuz cumle icin soz konusuysa, ikinci cumlenin sonuna "either" eklenir.

 

They don't keep birds at home. They don't keep fish either.

Onlar evde kuş bakmıyorlar. Onlar evde balık da bakmıyorlar

He doesn't raise cows on his farm. He doesn't raise pigs either.

O çiftliğinde inekleri beslemiyor. O evde domuz da beslemiyor.

 

 

b)       Eğer iki cumlenin, ozneleri haric, diğer oğeleri aynı ise, ikinci cumlede tekrardan kacınmak icin, olumlu cumlelerde "Subject + auxiliary verb + too", olumsuz cumlelerde

"Subject + auxiliary verb + either" kullanılır. Yardımcı fiil, birinci cumledeki tense'in yardımcı fiili olmalıdır.

 

 

My parents live in Germany. My sister does too.

Ailem Almanya da yaşıyor, Kardeşim de

I understood the lesson perfectly. Other students did too.

Dersi çok iyi anlıyorum. Diğer öğrenciler de anlıyor.

Jill was in a hurry. Her parents were too.

Jill’in acelesi vardı,ailesinin de .

I don't like fish at all. My sister doesn't either.

Balık çok fazla sevmem . Kardeşim de sevmez.

You are not old enough to get married. Your boyfriend isn't either.

Evlenmek için yeterince büyük değilsin. Erkek arkadaşın da öyle.

I didn't quite understand the lesson. The others didn't either.

Dersi  tam olarak anlamadım. Diğerleri de öyle.

 

c)        'Too" ve "either", anlamca uyumlu olan ama farklı sozcuklerden olusan cumlelerin sonuna da gelebilir.

 

He Is very successful in his school subjects. He shows the same success in his social life too.

O okul konularında çok başarılıydı.Aynı başarıyı  sosyal hayatında da gösteriyor.

She isn't very popular with her schoolmates. She isn't liked much by her teachers either.

O okul arkadaşları arasında çok popüler değil. Öğretmenleri tarafından da çok fazla sevilmiyor.

 

 

d)       Bazen iki cumle, anlamca aynı olmasına rağmen, cumlelerin biri olumlu, diğeri olumsuz olabilir. Bu durumda, ikinci cumle yapı olarak olumluysa "too", olumsuzsa

"either" kullanılır.

 

I hate martial arts, such as judo and karate.

Dövüş sanatlarından nefret ediyorum örneğin judo ve karate.

I don't like football either.

Futbolu da sevmiyorum.

I don't like getting up early.

Erkenden kalkmayı sevmiyorum.

I hate going to bed early too.

Yatağa erkenden yatmakdan da nefret ediyorum.