ZAMAN BAĞLAÇLARI

 

  • Zaman bağlaçları, eylemler arasında zaman açısından ilişki kurduğu için iki cümle arasında tense uyuşması olmak zorundadır. (Yukarıda verilen örnekleri dikkatle inceleyiniz.
  • Zaman bağlacının bulunduğu cümlede (adverbial clause) Future tense (be going to, will} kullanılmaz. Eylem gelecekte yapılacak bile olsa, Simple Present tense (do/does)

ya da eylemin gelecekte tamamlanmış olacağını vurgulamak için Present Perfect tense (have/has done) kullanılır

 

Bir zaman bağlacı olarak when için de bu kural geçerlidir. Ancak when bir noun clause ya da relative clause ile kullanıldığında, bağlı bulunduğu cümlenin tense'i Future tense olabilir. Ya da temel cümle ile tense uyuşması olmayabilir.

 

When he came, I was studying,

Geldiğinde ders çalışıyordum

When he comes, we will study together.

Geldiği zaman, birlikte ders çalışacağız

I don't know when he will come,

Ne zaman geleceğini bilmiyorum.

 

  • Now (that) past tense'lerle kullanılmaz. Now (that) in bağlı bulunduğu cümlede Simple Present ya da Present Perfect tense kullanılır.

Now that you are eighteen, you can get a driving licence.

18 yaşında olduğuna göre ehliyet alabilirsin

Now that we have finished our work, we can drink coffee

İşimizi bitirdiğimize göre,kahve içebiliriz.

  • After, before, when, as soon as ve as ile "just" kullanarak eylemler arasındaki ilişkiye tezlik kazandırabiliriz

 

Just as we sat down to eat, the phone rang.

Tam yemeğe oturduk ki telefon çaldı

Just after you left the office, a client of yours came

Sen bürodan çıktıktan hemen sonra bir müşterin geldi.

Just before he came, we had eaten our dinner

O gelmeden hemen önce biz yemeğimizi yemiştik.

Just when I got to the office, they were signing the contract.

Tam ben büroya gittiğimde kontratı imzalıyorlardı

 

  • Hardly/scarcely/barely ... when ile no sooner ... than kalıplan genellikle devrik cümle yapısıyla kullanılır. Bu kalıplar iki eylem arasında geçen sürenin çok kısa olduğunu vurgular ve as soon as ile aynı anlamı ifade ederler.

 

She had hardly gone to bed when the phone rang

Henüz yatmıştı ki telefon çaldı

She had no sooner gone to bed than the phone rang.

Henüz yatmıştı ki telefon çaldı

No sooner had she gone to bed than the phone rang.

Henüz yatmıştı ki telefon çaldı

 

  • After ile afterwards arasındaki ayrıma dikkat ediniz. After bağlaç olarak kendisinden sonra cümle; preposition olarak da isim alır: after the class, after the meeting,.

Afterwards bir zarftır ve "later, after that' anlamını verir.

 

After she came, we went out.

O geldikten sonra dışarı çıktık

She came. We went out afterwards.

O geldi. Ondan sonra dışarı çıktık.