MODALS AND SIMILAR EXPRESSIONS : KİPLER VE BENZER İFADELER

Kip, dilbilgisinde bir fiilin kök veya gövdesinin zaman, yargı veya niyete göre girdiği geçici kalıp. Kip, bir fiilin haber veya dilek kipi eklerinden birini almış hâlidir. Ingilizce'de modal yardımcı fiilleri: can, could, will, would, shall, should, ought to, had better,may, might ve must gibi sozcuklerdir

Modal yardımcı fiilleri, genellikle konusmacının duygularım yansıtır. Yani, gereklilik, zorunluluk, olasılık gibi kipleri ifade ederler.Orneğin, birine sigarayı bırakması gerektiğini soylemek istiyorsak, bunu soyle ifade ederiz

 

You should stop smoking

Sigarayı bırakman gerekir

Ya da, birine bir konuda izin verdiğimizi ifade etmek istiyorsak

You may/can leave work early today

Bugun isten erken cıkabilirsin

 

KİPLER

 

Bir kip, kullanılan ozneye gore değisiklik gostermez, fiil genelde yalın kullanılır ancak anlatılan eylemin,durumun zamanına geçmiş,gelecek,geniş zaman hallerine göre sonuna takı alabilir zamanlarda geçerli kurallar kipleri kullanırkende geçerlidir kip ana fiil degil yardımcı fiildir.

 

 

I

You

We

They

He

She

it

Can   (e bilmek)

Could  Rica, öneri, izin (ebilmek)

Will (ecek- acak)

Would

Shall (ecek acak)

Should  ( meli malı se iyi olur)

Had better (se daha iyi olur)

May ( e bilmek)

Might (ebilmek)

Must (meli malı)

 

 

 

 

 

eylemin durumuna ,zamanına yapısına göre gelen ekler.

Sadece "ought", kendinden sonra gelen fiili "to do" biciminde alır.

We ought to walk faster.

Daha hızlı yürümeliyiz

- Bir kip ile belirttiğimiz duyguyu, genellikle, benzer bir baska yapı ile de ifade edebiliriz.Anlamlarında farklılık olmaz.

 

He can sing very well

He is able to sing very well

O çok güzel şarkı söyleyebilir

O çok güzel şarkı söyleyebilir

We must walk faster

We have to walk faster

Daha hızlı yürümeliyiz

Daha hızlı yürümemiz gerekir.

 

KİPLERLE BENZER ANLAM TAŞIYAN DİĞER KİPLER 

 

I

You

We

They

He

She

it

 

 

be able to

have to

have got to

used to

be to

be supposed to

 

 

eylemin durumuna ,zamanına yapısına göre gelen ekler.