Demonstrative Pronouns : İŞARET ZAMİRLERİ

 ·         This ve that tekil, these ve those çoğuldur. Genellikle elimizin erişebileceği şeyleri gösterirken this ve these, erişemeyeceği şeyleri gösterirken that ve those kullanılır

This

Bu

That

Şu yada o

These

Bunlar

Those

Şunlar-Onlar

ÖRNEKLER

This is amazing party.

Bu harika bir parti

That is new chemistry lab

Şu yeni kimya laboratuvarı

These are my new toys.

Bunlar benim yeni oyuncaklarım.

Those are dirty shoes

Şunlar kirli ayakkabılar.

 

This is a famous book.

Bu ünlü bir kitap.

These are famous books.

Bunlar ünlü kitaplar.

Those people who would like to go on the trip should put their names on the list.

Geziye katılmak isteyenlerin adlarını listeye yazmaları gerekmektedir.

That is a list of rules.

Şu, kurallar listesidir.

-          This, bir fikri ya da bir durumu anlatmak için de kullanılabilir

She hadn’t done her homework. This made the teacher angry.

Ev ödevini yapmamıştı. Bu da öğretmeni kızdırdı.

-          That, karşılaştırma cümlelerinde sık sık gösterme zamiri olarak kullanılır:

Their house was much more comfortable than that of ours.

Onların evi bizimkinden çok daha konforluydu.