Indefinite Pronouns : BELGİSİZ  ZAMİRLER

 • Kişiler için

someone

birisi

somebody

birisi

anyone

kimse

anybody

kimse

one

biri

nobody

Kimse / hiç kimse

everyone

herkes

everybody

herkes

 • Şeyler için

something

Birşey

nothing

Hiç birşey

anything

Birşey

everything

Herşey

 • Yerler için

somewhere

bir yerde

nowhere

hiçbir yerde

anywhere

herhangi bir yere

everywhere

her yerde

 

 • -one ve – body ile biten sözcükler insanlar için kullanılır , - thing ile biten sözcükler cansız varlıklar için kullanılır,

Everybody needs love

Herkes aşka ihtiyaç duyar

I think something is wrong with him.

Sanırım onunla ilgili birşey yanlış.

 

 • Some ve any'nin kullanımıyla ilgili kurallar someone, anybody, something,. Gibi sozcukler icin de gecerlidir.

We need someone/somebody to help us. (affirmative)

Bize yardım edecek birine ihtiyacımız var (olumlu cümle)

Does anybody/anyone here speak French? (interrogative)

Fransızca konuşabilen biri varmı burda?(soru cümlesi)

She doesn't want anyone/anybody to learn her secret, (negative)

O kimsenin sırrını öğrenmesini istemiyor (olumsuz cümle)

Something must be done without delay, (affirmative)

Birşey geçikmeden yapılmalıdır.(olumlu)

Has anything been done about it? (interrogative)

Onun hakkında bişey yapıldı mı? (soru)

I  don't want to hear anything about it. (negative

Onun hakkında birşey duymak istemiyorum (olumsuz)

 

 • Đkramda ya da ricada bulunurken ya da yanıtın buyuk bir olasılıkla "evet' olacağını tahmin ettiğimiz sorularda something/someone kullanabiliriz.

 

Why are you looking in my purse? Are you looking for something?

Neden çantama bakıyorsun ? birşey mi arıyorsun?

Would you like something to drink?

No, thanks. I don't want to drink anything

İçecek birşey almak istermisiniz?

Hayır Teşekkürler,İçecek birşey istemiyorum.

Can you give me something to read?

Bana okumak için birşey verebilirmisin?

 • No ile baslayan sozcukler olumlu cümle de kullanılır. Ancak cumlenin anlamı olumsuzdur.

She told me nothing

Bana hiç birşey söylemedi.

I saw no one/nobody there

Orda kimseyi görmedim

 • Anyone/anybody ve anything olumsuz cumlede ozne olarak kullanılmaz. Bunun yerine no one/nobody ve nothing ile olumlu bir fiil tercih edilir

Nobody/no one wants to be in his position

Kimse onun pozisyonunda olmak istemez.

Nothing has been done so far.

Bugüne kadar hiçbir şey yapılmamıştır.

 • Anyone/anybody ve anything olumlu cumlede kullanıldığı zaman herhangi biri, herkes,herhangi bir sey, her sey anlamım verir.

You can buy anything

Herhangi bir sey alabilirsin

Anyone/anybody can do that

Onu herkes/herhangi bir insan yapabilir

 •  Somewhere, anywhere, nowhere ve everywhere gibi zarflan da bu grupta inceleyebiliriz.

I can't find my glasses. I put them somewhere, but I don't remember where

Gözlüklerimi bulamıyorum bir yere koydum ama nereye hatırlamıyorum.

Have you seen my glasses anywhere? (interrogative)

Gözlükleri mi herhangi bir yerde gördün mü?

I don't want to go anywhere tonight,

Bu gece herhangi bir yere gitmek istemiyorum

You can't find such a cheap restaurant anywhere.

Heryerde böyle ucuz restoran bulamazsın.

You can find such a cheap restaurant nowhere

Hiç bir yerde böyle ucuz dükkan bulamazsın.

Hand-made rugs are found in abundance in Turkey. You can find them everywhere.

El yapımıı halılar Türkiye’de bolca bulunur. Heryerde bulabilirsiniz.

 • Nobody, nothing vb. olumsuz bir ozneyle baslayan bir cumlenin devamında any,anybody, anything vb. bir sozcuk kullanabiliriz. Nobody, nothing gibi sozcukler kullanamayız. Cunku, ozne cumleyi olumsuz yapmıstır ve bir cumlede iki tane olumsuzluk kullanılmaz

Nobody did anything

Kimse birşey yapmadı.

Nothing was given to anyone

Kimseye birşey verilmedi

Nobody wants to go anywhere

Kimse bir yere gitmek istemiyor.

No one had any money

Hiç kimsenin parası yok.

-          Without da olumsuz bir anlam tasıdığı icin kendinden sonra gelen sozcuk olumsuz olamaz

He must have entered the house without anybody seeing him.

Eve kimse onu görmeden girmiş olmalı.

He left home without saying anything.

Evi hiç birşey söylemeden terketti.

 • Something, nothing, someone, everyone, nowhere, etc. gibi sozcukleri "else" ile birlikte kullanabiliriz.

I don't think Alice can help us. We must find someone else.

Alice’nin bize yardım edebileceğini sanmıyorum. Başka birisini bulmak zorundayız.

We didn't like the place where we spent our holiday last year. We want to go somewhere else this year.

Gecen sene tatili geçirdiğimiz yeri beğenmedik. Bu sene başka bir yere gitmeliyiz.

She only said she was going. Nothing else.

Sadece gittiğini söyledi başka birşey demedi.