OBJECT PRONOUNS : NESNE ZAMİRLERİ

 Nesne zamirleri, cümlede nesne görevinde yer alan sözcüklerdir. Cümlede fiilden sonra gelirler.

Gösterme belirten kişi zamirleri

I

Ben

Me

Beni-Bana

You Sen You Seni-Sana

We

Biz

Us

Bizi-Bize

They

Onlar

Them

Onları-Onlara

He

O

Him

Onu-Ona

She

O

Her

Onu-Ona

It

Siz

It

Onu-Ona

ÖRNEKLER

Do you love me?

Beni seviyor musun?

I know you Seni tanıyorum

He will kill us!

Bizi öldürecek!

I will call them

Onları arayacağım

Can you find him?

Onu bulabilir misin?

I can't see her

Onu göremiyorum

I adore it.

Ona bayılıyorum.