Possessive Pronouns : İYELİK ZAMİRLERİ

 

c)    Possessive Pronouns : İYELİK ZAMİRLERİ

Possessive adjective Possessive Pronouns

My

Benim

Mine

Benimki

Your

Senin

Yours

Seninki

Our

Bizim

Ours

Bizimki

Her

Onun

Hers

Onunki (kadın)

His

Onun

His

Onunki (erkek)

Its

Onun

x

İyelik hali yoktur.

Your

Sizin

Yours

Sizinki

Their

Onların

Theirs

Onlarinki

 

Whose book is this? It's my book.

Bu kitap kimin? Benim kitabım

Are these your books? They are ours

Bu kitaplar sizin mi? Onlar bizimki