Reflexive Pronouns : DÖNÜŞLÜ ZAMİRLER

ı

Ben

myself

Kendimi /kendime

You

Sen

yourself

Kendini (kendisini

you

Siz

yourselves

Kendiniz / Kendinizi

We

Biz

ourselves

Kendimiz / kendimizi

They

Onlar

themselves

Kendilerini

He

O (erkek için)

himself

Kendini

She

O ( kadın için)

herself

Kendini

İt

O (canlı cansız varlık)

itself

Kendini

one

Birisi

oneself

kendini

  • Bir yuklemin oznesi ile nesnesi aynı ise, yani eylemi yapanla, eylemden etkilenen kisi aynı ise dönüşlü zamir kullanılır. Tekil senicin yourself, coğul siz icin yourselves kullanıldığına dikkat ediniz

 

Janette cut herself.

Janette kendini kesti

We enjoyed ourselves very much at the party

Partide çok eğlendik.

 

  • Dönüşlü zamir bir edat’tan sonra gelebilir

She is talking to herself

Kendi kendine konusuyor

Take good care of yourselves

Kendinize iyi bakın

  • Feel ve relax fiillerini Turkce'ye kendini (iyi) hissetmek, kendini rahatlatmak biciminde ceviriyoruz. Ancak bu fiiller ingilizce'de genellikle dönüşlü zamirler ile kullanılmazlar.

I felt better after I took some medicine

İlac aldıktan sonra kendimi daha iyi hissettim

You must know how to relax

Kendini rahatlatmasını bilmelisin

 

  • Dönüşlü zamir, ozneyi ya da nesneyi vurgulamak icin de kullanılır. Ozneyi vurgularken, reflexive pronoun ozneden hemen sonra ya da fiilden sonra (eğer varsa nesneden sonra) gelebilir

She told me the news herself.

Haberi bana kendisi verdi

Jack came himself.

Jack kendisi geldi

-         Dönüşlü zamir nesneyi vurgularken nesneden hemen sonra gelir.

I spoke to Jack himself'.

Jack'in kendisiyle konustum

She demanded to see the manageress herself

Yoneticinin kendisini gormek istedi.

-          Nesneyi ya da özneyi vurgularken reflexive pronoun'un yerine dikkat ediniz. Çünkü anlam değisikliğine yol açar. Su örnekleri inceleyelim.

I spoke to Jack himself.

Jack'in kendisiyle konustum.

I myself spoke to Jack.

Jack ile kendim konustum

-          Yukarıdaki cumlelerde "myself' ve "himself1 yerine "In person" kullanmak, da mumkundur

  • By myself, by herself, etc. "kendi basına, tek basına, yardımsız" anlamını verir. Su iki cumle arasındaki ayrıma dikkat ediniz:

I cleaned the house myself.

Evi kendim temizledim.

I cleaned the house by myself

Evi tek basıma/yalnız temizledim

-          By myself, by herself, etc. anlamında on my own, on her own,. Kullanabiliriz

He lost his wife last year and he has been living by himself/on his own/alone  since

O zamandan beri tek basına/yalnız yasıyor

I was sitting by myself/on my own/alone in a corner.

Bir kosede tek basıma/yalnız oturuyordum