SUBJECT PRONOUNS : KİŞİ ZAMİRLERİ

 Kişi, soru, belirsizlik ve gösterme kavramı taşıyarak adın yerine kullanılan sözcüklere "zamir" denir.Kişi zamirleri, kişi adlarının yerine kullanılan sözcüklerdir. Dilimizde kişi zamirleri tekil kişiler için; ben, sen, o, çoğul kişiler için de biz, siz, onlar sözcükleridir. Bu sözcükler adların yerine geçince ad durum eklerini alarak çekimlenebilirler.

 

a)      Subject Pronouns : KİŞİ ZAMİRLERİ

I

Ben I am doctor Ben doktorum
You

Sen-Siz

You are nurse

Siz hemşiresiniz
We

Biz

We are equal

Biz eşitiz

They

Onlar

They are passenger

Onlar yolcu.

He

O erkek

He is boy

O bir oğlan

She

O kadın

She is girl

O bir kız

It

O canlı cansız varlıklar It is a bank O banka