İngilizce BOTH, EITHER, NEITHER Konu Anlatımı

Both, either ve neither daima iki şeyden söz ederken kullanılır. Both, her ikisi; either, ikisinden ya biri ya diğeri; neither ise ikiden hiçbiri anlamını verir. Üçü de yalnızca sayılabilir isimlerle kullanılır.

Both, çoğul bir isim ve çoğul bir fiille kullanılır. Both tek başına kullanılabilir,kendinden hemen sonra isim de alabilir.

There were two girls in the classroom.Both were reading something. = Both girls were reading something.

Sınıfta iki kız vardı.İkisi de bir şey okuyordu=İki kız da bir şey okuyordu.

Both ile isim arasında the, my, these, etc. gibi bir sözcük varsa of kullanabiliriz.

Both of my parents/Both my parents are in Germany.

Ailemin her ikisi(anne ve babam) Almanya'da

I have met both of your brothers/both your brothers.

İki erkek kardeşinle de görüştüm.

Both of us/you/them yapısıyla of mutlaka kullanılır. Bu anlamı personal pronoun + both biçiminde de verebiliriz.

both of us = we both (subject) - us both (object)

ikimiz-ikimizde

both of you = you both

ikiniz - ikinizde

both of them = they both (subject) - them both (object)

ikisi- ikiside

Cümlenin öznesi ile bu şekilde kullanıldığında both'un cümle içindeki yeri, eğer yardımcı fiil yoksa özne ile yüklem arasında; yardımcı fiil varsa yardımcı fiille yüklem arasındadır.

Both of us want to help you = We both want to help you.

İkimiz de size yardım etmek istiyoruz

Both of them were injured = They were both injured.

Her ikisi de yaralanmıştı.

Both of you can help him = You can both help him.

İkiniz de ona yardım edebilirsiniz.

Which of these pullovers would you like to buy?

I'll buy both of them/I'll buy them both.

Bu kazaklardan hangisini satın almak istersiniz?

Her ikisini de satın alacağım.

She invited both of us/She invited us both.

İkimizi de davet etti.

Yardımcı fiille biten kısa cevaplarda both, özne ile yardımcı fiil arasında yer alır.

Which of you can speak English?

Hanginiz İngilizce konuşabiliyorsunuz?

We can both speak English. OR We both can.

İkimiz de İngilizce konuşabiliyoruz.

Either ve neither tek başına kullanılabilir ya da kendilerinden sonra sayılabilir tekil isim alabilirler. Bu durumda fiil daima tekildir.

Which of these apples would you like?

I can take either/either apple. (It doesn't matter this or that apple.)

Bu elmalardan hangisini almak istersin?

İkisinden birini alabilirim. Şu yada bu elma önemli değil.

Which of those two girls is your friend?

Neither/Neither girl is my friend.

Bu iki kızdan hangisi arkadaşın?

Her ikisi de arkadaşım değil.

Either of ve neither of dan sonra specific çoğul bir isim gelir. Bu durumda fiil tekil ya da çoğul olabilir. Either of ve neither of dan sonra us, you, them, these, those gibi pronoun'lar kullanabiliriz.

Either of those dresses Is (are) suitable for the party.

Neither of my parents approves (approve) of my smoking.

Bu elbiselerden ikisi de partiye uygundur.

Ailemin her ikisi ( anne baba) sigara içmami onaylamıyor.

Neither of them knew the way to our house.

We both know English. Either of us can translate the letter for you.

İkisi de evimizin yolunu bilmiyorlardı.

İkimizde İngilizce biliyoruz.Her ikimiz de mektupları sizin için tercüme edebilirler.

I think neither of them is (are) married. "

Sanırım ikisi de evli değiller.

Either, olumsuz bir cümlenin öznesi durumunda kullanılamaz. Ancak olumlu bir cümlenin ya da soru cümlesinin öznesi olarak kullanılabilir.

Either of these solutions will work.

Bu çözümlerin her ikisi de işe yarayacak.

Can either of you speak English?

Ikiniz de ingilizce konuşabiliyor musunuz?

Elther, olumsuz bir cümlenin nesnesi durumunda kullanılabilir. Bu durumda olumsuz bir will either ile olumlu bir fill + neither aynı anlamı verir.

I will invite neither of them. = I won't invite either of them.

Hiç birini davet etmeyeceğim.

I have read neither of those books. = I haven't read either of those books.

Bu kitaplardan hiç birini okumadım.

Both ve neither ile all ve none arasındaki aynma dikkat ediniz. Both ve neither daima iki şeyden söz ederken kullanılır. All ve none ise, sayılabilir isimlerle kullanıldığında, en az üç ya da daha fazla öğeden oluşan bir gruptan söz eder.

They have two daughters. Both of them are attending university.

Neither of them is (are) a graduate yet.

Onların iki kızı var. İkisi de üniversiteye devam ediyor.

İkisi de mezun değil henüz.

They have three daughters. All of them are single.

None of them is (are) married yet.

Onların üç kızı var. Hepsi bekar.

Hiç biri evlenmedi henüz.