"SO" and "NOT" REPRESENTING a THAT-CLAUSE CÜMLEYİ TEMSİL EDEN EKLER   

          

A)     Believe, expect, suppose, think, hope gibi fiillerden sonra ve I'm afraid, It seems/appears gibi yapılardan sonra bir that-clause yerine, olumlu bir anlam icin "so", olumsuz bir anlam icin "not" kullanılır. "So" ve "not" m bu kullanımı cumleyi tekrar etmekten kacınmak icindir.

I think that party will win the election.So (I think so.)

Sanırım o parti seçimi kazanacak. Bence de öyle,

Do you think the teacher will postpone the exam? I hope that she will postpone the exam. So(Ihope so.)

Öğretmenin sınavı erteleyeceğini düşünüyor musun? Umarım sınavı erteler. Öyle umuyorum.

That-clause olumlu ise onun yerine "so" getirebiliriz.

I expect so/I believe so/I'm afraid so/It seems so, etc.

Öyle bekliyorum,öyle inanıyorum,korkarım öyle,öyle görünüyor,

 

That-clause olumsuz ise onun yerine "not" getirebiliriz. Fakat "think' fiili ile olumsuzluğu ancak fiilin kendisini olumsuz yaparak vurgulayabiliriz.

 

Will that party win the election?

Seçimi bu parti kazanacak mı?

I don't think that party will win the election. So (Idon't think so.)

Ben bu partinin seçimi kazanacağını düşünmüyorum.

 

"Expect", "suppose" ve "believe" fiillerini iki sekilde kullanabiliriz.

 

Has your brother found a solution? I don't expect/suppose/believe that he has found a solution. so (I don't expect so/I don't suppose so/I don't believe so.)

Kardeşin bir çözüm buldu mu? Onun bir çözüm bulmasını beklemiyorum.