A)     DÜZENLİ FİİLLER  = REGULAR VERBS

Düzenli fiiller sonuna takı alan fiillerdir Bu takılar kelimenin son harfine gore değişebilir.Bazı kelimeler  sonlarına ‘’Ed’’ bazıları ‘’d’’bazıları ‘ied’’ olarak değişebilir, bazıları da son harfinden dolayı hem kelimenin son harfini hemde ‘’ed’’ takısı alır.

a)      Çoğu düzenli fiil ‘’ed’’ alır  okurken de  ‘’t’’ sesi cıkarırız

play

talk

govern

Roar

Walk

Seem

Roam

Work

Start

Cook

played 

talked 

Governed

Roared

Walked

seemed

roamed

Worked

started

cooked

    

b)    Sonu -e ile bitenler sadece -d takısı alır.

gaze

stare

like

smile

hate

save

gazed

stared

liked

smiled

hated

saved

 

c)    Sonu bir sessiz harf + y ile bitenlerde -y, -i olur, ondan sonra -ed eklenir.

try

dry

study

cry

apply

fry

tried

dried

studied

cried

applied

fried

 

d)    Bir sessiz + bir sesli + bir sessiz harften oluşan kısa fiillerde, sondaki sessiz harf çift yazılır.

grab

stop

beg

ban

slim

rob

grabbed

stopped

begged

banned

slimmed

robbed

  

e)    -y den önce bir sesli harf varsa yazımda değişiklik olmaz.

play

pray

delay

betray

spray

decay

played

prayed

delayed

betrayed

sprayed

decayed