GEÇİŞSİZ FİİLLER :INTRANSITIVE VERBS

Geçişsiz fiiller “neyi, kimi” gibi sorulara cevap veremeyen ve nesnesi olmayan (nesne almayan) fiillerdir. Bu fiiller passive yani edilgen halde kullanılamazlar.

Donna teaches.

Donna öğretir

Elsie sleeps 10 hours every night.

Elsie her gece 10 saat uyur

Prices rose three times last week.

Geçen hafta fiyatlar 3 kez arttı

Their suspicion arose because of the man's peculiar behaviour

Adamın tuhaf davranışları yüzünden onların şüpheli olduğu ortaya çıktı

My father sat at the head of the table.

Babam masanın baş köşesine oturdu

I lay on the sofa after dinner and went to

sleep.

Yemekden sonra koltuğa uzanırım ve sonra uyumaya giderim

I waited and waited but nobody came

Bekledim bekledim ama kimse gelmedi

The child cried for his mother

Çocuk annesi için ağladı