QUESTION TAGS SORU EKLERİ

 

a)      Duz cumlenin sonuna, o cumledeki tense'in yardımcı fiili + ozne getirilerek, cumle soru cumlesine donusturulur. Olumlu cumlenin sonuna olumsuz yardımcı fiil; olumsuz cumlenin sonuna ise olumlu yardımcı fiil getirilir. Yardımcı fiilden sonra cumlenin oznesi, I, you, he gibi bir zamir (pronoun) olarak yazılır.

- Your brother still at university, isn't he? Yes, he is.

Kardeşin hala üniversitede değil mi? Evet öyle.

- The Johnsons have been living here for a long time, haven't they? No, they haven't. They've only been living here for, two years.

Johnsonlar uzun zamandır burada yaşıyorlar değil mi? Hayır değil. Onlar sadece 2 yıldır burada yaşıyorlar.

- You don't like fish, do you? No, I don't

Sen balık sevmiyorsun değil mi? Hayır, sevmiyorum.

- Your son doesn't drink milk much, does he?

- Yes, he does.

Oğlun fazla süt içmiyor değil mi?

Evet öyle

 

Olumsuz cumle yapısındaki soruya yanıt verirken, "yes" ya da "no" ile vermek istediğiniz anlama dikkat ediniz.

 

- You didn't go to school yesterday, did you?

- No, I didn't. (I didn't go to school.)

Dün okula gitmedin değil mi?

Hayır gitmedim.

- You didn't go to school yesterday, did you?

- Yes, I did. (I went to school yesterday.)

Dün okula gittin değil mi?

Evet gittim

 

"There is/are" yapısıyla kurulan cumleler icin yardımcı fiilden sonra yine "there" kullanılır.

 

- There won't be too many people at the party, will there?

- No, there won't.

Partide çok fazla insan olacak olacak mı?

Hayır ,olmayacak.

- There used to be a cinema here in the past, didn't there?

- Yes, there did.

Eskiden burada bir sinema vardı yok muydu?

Evet ,vardı

- There is too much traffic in Istanbul, isn't there?

- Yes, there is.

İstanbulda çok fazla trafik var değil mi

Evet var.

 

Cumlenin oznesi everyone (everybody), someone (somebody), no one (nobody), anyone (anybody) gibi belgisiz zamir ise, question-tag bolumunde ozne olarak "they" kullanılır.

 

- Everyone is here, aren't they?

- Yes, they are.

Herkes burada değil mi?

Evet buradalar

- No one wants to be poor, do they?

- Of course they don't.

Hiç kimse fakir olmak istemez . değil mi?

Elbette , istemezler

- I don't think anyone will argue against our proposal, will they?

- I don't think so.

Kimsenin bizim önerimize karşı olacağını düşünmüyorum.

Bende öyle düşünüyorum.

 

 

Cumlenin oznesi everything, something, nothing gibi bir ozne ise, question-tag bolumunde ozne olarak "it" kullanılır.

 

- Something must be done immediately, mustn't it?

- I think you're right.

Hemen bir şey  yapılmalıdır, değil mi?

Evet haklısın

- Nothing has been done yet, has It?

- I'm afraid not.

Henüz hiç bir şey yapılmamış, Yapıldı mı?

Korkarım hayır

 

 

 

Cumlede no, none, neither, nothing, nobody, no one, scarcely, barely, hardly, hardly ever, seldom, never gibi olumsuz anlam tasıyan bir sozcuk varsa, cumle anlamca olumsuz olduğu icin, question-tag bolumunde yardımcı fiil olumlu olur.

 

You hardly ever participate in such events, do you?

Sen hemen hemen hiç böyle etkinliklere katılmazsın. Değil mi?

Neither of your parents approve of your marriage, do they?

Ne annen ne baban sizin evliliğinizi onaylayacak değil mi?

 No student of his can answer this question, can they?

Hiçbir öğrenci bu soruya cevap verebilir değil mi?

Nothing can be done in this case, can it?

Bu durumda hiç bir şey yapılamaz değil mi?

None of them made a complaint, did they?

Hiç biri şikayet etmedi değil mi?

Ayşeseldom goes to the theatre, does she?

Ayşe nadiren tiyatroya gider değil mi?

She could answer hardly any questions, could she?

Neredeyse hiçbir soruya cevap verebilirdi?

They barely spoke to us, did they?

Onlar bizimle zar zor konuştular.

 

 

Olumlu ya da olumsuz emir cumlelerinde, question tag bolumunde genellikle "will you" kullanılır. Ancak, "won't you, would you, can you, can't you, could you" gibi yapılar da kullanılır.

 

- Dont make any noise, will you?

- Okay, we'll try not to.

Hiç gürültü yapma yapacak mısın?

Tamam yapmamaya çalışırım.

- Try to be on time for the date, will you?

- I certainly will.

Randevu için zamanında orda ol. Olacak mısın?

Kesinlikle olacağım.

- Hold on a minute, could you?

- I can call again later, if it'll take long.

Bir dakika bekleyiniz bekleyebilir misiniz?

Eğer çok uzun sürecekse daha sonra da arayabilirim.

 

 

"Let's" biciminde kurulan cumlelerde question tag "shall we?" dir.,

 

- Let's meet in front of the cinema, shall we?

- Good idea.

Hadi sinemanın önünde buluşalım. Olur mu?

İyi fikir.

- Let's play a game of tennis in the afternoon, shall we?

- Why not?

Hadi öğleden sonra tenis oynayalım. Olur mu?

Neden olmasın?

 

 

b)       Temel cumle + yan cumle bicimindeki bağlaclı cumlelerde, temel cumleye bağlı olarak "tag question" olusturulur. Ancak, "think, believe, suppose, don't think/ don't believe"

gibi yapılarda ozne "I" ise, genellikle yan cumle temel alınır.

 

I think her new job involves plenty of travelling, doesn't it?

Sanırım onun yeni işi bol seyahat etmesini gerektiriyor değil mi?

 I don't suppose that she can handle this on her own, can she?

Ben onun kendi başına bu işin üstesinden geleceğini sanmıyorum. Yapabilir mi?

They don't think that we'll manage to get this contract, do they?

Onlar benim bu sözleşmeyi almak için bir yol bulacağımı düşünmüyor . Değil mi?

 She'll have to travel a lot if she accepts this job, won't she?

Eğer bu işi kabul ederse çok fazla seyehat etmek zorunda kalacak değil mi?

You went straighthome after you'd done the shopping, didn't you?

Alışveriş yaptıktan sonra direk eve gittin değil mi?

 

c)       Bazı cumlelerin sonunda gorebileceğimiz "auxiliary + subject" kalıbı, question tag gibi görünse de, aslında ifade ettiğimiz gorusle ilgili karsımızdaki kisiye sorduğumuz sorunun kısaltılmıs bicimidir.

 

I don't think she'll manage to persuade her father, do you?

 (Do you think she'll manage to persuade her father?)

Onun babasını ikna etmenin bir yolunu bulacağını sanmıyorum, sen sanıyor musun?

I can't find of a reason why she refused this job, can you?

(Can you find of a reason why she refused this job?)

Onun bu işi neden red ettiği için bi neden bulamıyorum . sen bulabiliyor musun?