TRANSITIVE VERBS : GEÇİŞLİ FİİLLER

Geçişli fiiller “ne, neyi, kimi” gibi sorulara cevap veren ve nesne alan fiillerdir. Bu fiiller passive yani edilgen halde de kullanılabilirler. İngilizce ’de bu fiillere “transitive verbs” denilmektedir.

Bring

Please bring me a glass of water.

Lütfen bana bir bardak su getir

Cost

My coat cost a lot of money.

Ceketim çok para tuttu

Give

Our family gives gifts at Christmas.

 Ailem yılbaşında hediyeler verir

Lend

Could you please lend me five dollars?

5 dolar ödünç verebilirmisiniz.?

Offer

My boss offered me a great new job.

patronum bana harika bir iş teklif etti.

Pass

All the students passed the test.

Bütün öğrenciler sınavı geçdi

Play

Jennifer loves playing the piano.

Jennifer piyano çelmayı sever

Read

They read the newspaper every day.

Onlar hergün gazete okur

Send

My girlfriend sends me an e-mail message every day.

kız arkadaşım hergün bana eposta gönderir

Sing

Muriel sings songs at karaoke every Sunday night.

Muriel her Pazar gecesi karaoke’de şarkı söyler

Teach

Our parents teach us to be kind.

Ailemiz bize hep iyiliksever olmayı öğretir

Write

Tommy writes short stories about the South.

Tommy kuzey hakkında kısa hikayeler yazar

Buy

Do not buy hamburgers at that restaurant.

Bu restorandan hamburgerleri satın almayın

Get

My children get good grades in school.

Çocuklarım okulda hep güzel sonuçlar alır

Leave

I leave home at 8:00 in the morning.

Sabah saat 8de evden ayrılırım

make

Did you make coffee this morning?

Bu sabah kahveyi senmi yaptın

owe

I owe you ten dollars.

Sana 10 dolar borçluyum

pay

Don't forget to pay the phone bill.

Telefon faturasını ödemeyi unutma

promise

She promised me she would come to the party.

Partiye geleceğine söz verdi

refuse

The customs officers refused to let me enter the country.

Gümrük memurları ülkeye girişime izin vermeyi reddetti

show

My neighbour showed me her garden yesterday.

Dün komşum bahçesini gösterdi

 

bunlar gibi bir çok fiile internet üzerinden yada zamanla ekleyeceğimiz içeriklerden ulaşabilirsiniz.