GELECEK ÖNCESİ ZAMAN: THE FUTURE PERFECT TENSE

Gelecekte bir noktada yapmış, tamamlamış olacağımız eylemleri bu tense ile ifade ederiz.Oyalamak için veya güven vermek için kullanabiliriz. By, before, in a week (or in a week's Time), in ten days (or in ten days Time), in three years (or in three years' Time) gibi zarflar, bu tense ile çok sık kullanılanzarflardır.Ayrıca "By the Time", "when" ve "before", bu tense ile sık kullanılan Zaman bağlaçlarıdır.Türkçe’deki karşılığı olarak ‘’mış olacak’’ olarak çevirebiliriz.Ana fiili V3 haliyle kullanırız veya düzenli fiiller için ‘’ed’’ takısı ekleriz Düzenli fiillerde geçerli olan kurallar burda da geçerlidir öğrenmek için TIKLAYINIZ. En çok kullanılan Zaman zarfları ‘’ when : ‘dığı Zaman’’ before ‘’önce), by’e kadar) in two years (2 yil içinde ) in a week Bir hafta içinde)

A)   OLUMLU CÜMLE KURULUŞU = AFFIRMATIVE SENTENCES

I

will

have

Verb v3 or + ''ed,ied,d''

Object

Time

You

will

have

Verb v3 or + ''ed,ied,d''

Object

Time

We

will

have

Verb v3 or + ''ed,ied,d''

Object

Time

They

will

have

Verb v3 or + ''ed,ied,d''

Object

Time

He

will

have

Verb v3 or + ''ed,ied,d''

Object

Time

She

will

have

Verb v3 or + ''ed,ied,d''

Object

Time

It

will

have

Verb v3 or + ''ed,ied,d''

Object

Time


ÖRNEKLER

Adam will have been selling sports equipment for 10 years

Adam 10 yıllık spor ekipmanı satmış olacak

Tamara will have completed her Bachelor’s Degree by June.

Tamara hazirana kadar lisans fakültesini tamamlamış olacak

By the Time I arrive home, Zoe will have cooked dinner for both of us.

Eve varacağım Zamana kadar Zoe yemekleri bizim için pişirmiş olacak

We will have returned home by five o'clock.

Saat 5’e kadar eve dönmüş oluruz

My leg will have fully healed by the summer.

Bacağım yaza kadar iyileşmiş olacak

We will have delayed if we don’t run

Eğer koşmazsak geçikmiş olacağız

By tomorrow, their life will have changed completely.

Yarına kadar hayatları tamamen değişmiş olacak

The Taylors will have arrived by the Time you finish your cooking.

Sen yemeği yapana kadar Taylor’lar gelmiş olacak.


B)  
OLUMSUZ SORU KURULUŞU = NEGATIVE SENTENCES

I

Will not or won’t

have

Verb v3 or + ''ed,ied,d''

Object

Time

You

Will not or won’t

have

Verb v3 or + ''ed,ied,d''

Object

Time

We

Will not or won’t

have

Verb v3 or + ''ed,ied,d''

Object

Time

They

Will not or won’t

have

Verb v3 or + ''ed,ied,d''

Object

Time

He

Will not or won’t

have

Verb v3 or + ''ed,ied,d''

Object

Time

She

Will not or won’t

have

Verb v3 or + ''ed,ied,d''

Object

Time

It

Will not or won’t

have

Verb v3 or + ''ed,ied,d''

Object

Time


ÖRNEKLER

 Students will not have passed the examination.

Öğrenciler sınavı geçemeyecekler

 She will not have decorated her home.

O evini dekor etmemiş olacak

The secretary won’t answered all the correspondence by 6 o’clock.

Sekreter 6’ya kadar tüm yazışmaları cevaplamamış olacak

Ali will not have arrived

Ali varmamış olacak yada varamayacak olarak da cevirebilriz.

They won't have left Japan

Onlar Japonyayı terketmemiş olacaklar

It won't have stopped raining

Yağmur yağması durmamış olacak yada durmayacak

I won't have finished this book

Bu kitabi bitirmemiş olacağım

We will not have met Julie

Julie ile görüşmemiş olacağız


C)  
SORU CÜMLELERİ = INTERROGATIVE SENTENCES

Will

I

have

Verb v3 or + ''ed,ied,d''

Object

Time

Will

You

have

Verb v3 or + ''ed,ied,d''

Object

Time

Will

We

have

Verb v3 or + ''ed,ied,d''

Object

Time

Will

They

have

Verb v3 or + ''ed,ied,d''

Object

Time

Will

He

have

Verb v3 or + ''ed,ied,d''

Object

Time

Will

She

have

Verb v3 or + ''ed,ied,d''

Object

Time

Will

It

have

Verb v3 or + ''ed,ied,d''

Object

Time

ÖRNEKLER

Will you have studied all the English verb tenses?

Bütün ingilizce fiilleri çalışmış olurmusun?

Why will he have got married before June

Neden o hazirandan önce evlenmiş olacak?

Will she have gotten her passport by then?

O Zamana kadar pasaportunu almış olacakmı?

Will they have arrived before 9 o’clock

Onlar saat 9dan önce varmış olurlar mı?

Will you have been at home till evening?

Akşama kadar evde olacakmısın?

Will our children have returned from school?

Çocuklar okuldan dönmüş olurlarmı?

Will you have finished work before i came?

Ben gelmeden önce işini bitirmiş olur musun*

Will they have slept by 9?

Onlar saat 9’a kadar uyumuş olurlarmı?