SÜREÇ GELECEK ZAMAN: THE FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE

Gelecekte bir eylemi ne kadar Zamandır yapıyor olacağımızı bu tense ile ifade ederiz.Yani gelecekte süreç bildiririz.Bu tensi kullanırken kullanacağımız fiillere dikkat etmemiz gerekir çünkü her fiili kullanamayız.Fiilin yani eylemin mutlaka sürerlik bildirmesi bir anda bitmemesi gerekir. Ancak work,write, travel, watch, listen, go on, study gibi sürerlik bildiren fiilleri bu tense ilekullanabiliriz.Finish, complete, arrive gibi bir anda olup biten eylemleri ifade eden fiilleri kullanamayız.Sürerlilik içermeyen tense’ler ile kullanılmayan fiilleri görmek için tıklayınız.,Türkçe karşılığı olarak ‘’iyor olacağım’’ olarak çevrilebilir.

A)    OLUMLU CÜMLE KURULUŞU : AFFIRMATIVE SENTENCES 

I

Will have been

Verb v1

ing

Object

Time

You

Will have been

Verb v1

ing

Object

Time

We

Will have been

Verb v1

ing

Object

Time

They

Will have been

Verb v1

ing

Object

Time

He

Will have been

Verb v1

ing

Object

Time

She

Will have been

Verb v1

ing

Object

Time

It

Will have been

Verb v1

ing

Object

Time


ÖRNEKLER

By the end of this year he will have been giving private courses for ten years.

Bu ayın sonu itibariyle 10 yıldır özel ders veriyor olacak

By this time next Monday she will have been talking with her friends. 

Gelecek pazartesi bu vakitler arkadaşlarıyla sohbet etmekte olacak.

When I am in this crowded city you will have been enjoying yourself.

Ben bu kalabalık şehirdeyken sen gününü gün ediyor olacaksın.

By the end of this month, I will have been working for the company for two years.

Bu ay sonuna kadar, şirkette iki yıldır çalışıyor olacağım.

At 5 o’clock, the baby will have been sleeping for three hours.

Saat 5’te, bebek üç saattir uyuyor olacak.

I will have been having holiday for two weeks by July 26 this summer.

Bu yaz temmuzun 26 itibariyle 2 haftadır tatil yapıyor olacağım

He will have been working on a new project by then.

O Zamana kadar yeni bir proje üzerinde çalışmakta olacak.

By the end of the term, we will have been learning English for eight months.

Dönem sonuna kadar ingilizceyi sekiz aydır öğrenmekte olacağız.


B)   
OLUMSUZ SORU KURULUŞU = NEGATIVE SENTENCES

I

Will not  have been or won’t have been

Verb v1

ing

Object

Time

You

Will not  have been or won’t have been

Verb v1

ing

Object

Time

We

Will not  have been or won’t have been

Verb v1

ing

Object

Time

They

Will not  have been or won’t have been

Verb v1

ing

Object

Time

He

Will not  have been or won’t have been

Verb v1

ing

Object

Time

She

Will not  have been or won’t have been

Verb v1

ing

Object

Time

It

Will not  have been or won’t have been

Verb v1

ing

Object

Time


ÖRNEKLER

We will not have been exercising for along time

Uzun süredir egzersiz yapmamış olacağız

You will not have been sleeping by then

O Zamana kadar uyumamış olacaksın

I will not have been waiting for him for one hour.

Onu bir saattir beklemiyor olacağım

She will not have been playing volleyball for 3 years

O 3 yıldır voleybol oynamıyor olacak

We will not have been meeting with sister for 20 years

Kız kardeşimle 20 yıldır görüşmüyor olacağız

I won't have been playing tennis for long.

Uzun süredir tenis oynamıyor olacağım

We will not have been dancing for 3 weeks

3 haftadır dans etmiyor olacağız

I will not have been working  for 3 months

3 aydır çalışmıyor olacağım


C)   
SORU CÜMLESİ KURULUŞU : INTERROGATIVE SENTENCES

Will

I

have been

Verb v1

ing

Object

Time

Will

You

have been

Verb v1

ing

Object

Time

Will

We

have been

Verb v1

ing

Object

Time

Will

They

have been

Verb v1

ing

Object

Time

Will

He

have been

Verb v1

ing

Object

Time

Will

She

have been

Verb v1

ing

Object

Time

Will

It

have been

Verb v1

ing

Object

Time

ÖRNEKLER

Will you have been working when we meet?

Görüştüğümüzde çalışıyor olcakmısın?

Will she have been living here for long when she moves?

Taşındığında burada uzun süredir yaşıyor olacakmı?

Will Julie have been studying?

Julie ders çalışıyor olacak mı?

What will Lucy have been doing?

Lucy ne yapıyor olacak?

How long will he have been working there when your dad retires?

Baban emekli olduğunda ne kadar süredir çalışıyor olacak ?

How long will they have been seeing each other when they marry?

Evlendiklerinde ne kadar süre birbirlerini görecekler

How long will you have been studying when you graduate?

Mezun olduğunda ne kadar eğitim alıyor olacaksın?

When will you have been fixing the car?

Bu arabayı ne zaman tamir ediyor olacaksın?