Verb To be

Türkçe’deki karşılığı itibariyle olmak anlamı taşır. Bir şey olmak, bir yerde olmak yada bir durumda olmak. Kurulan cümlelerde haraket belirtmez genelde durumu belirtir.Özetle anlatmak gerekirse bir nesneyi bir canlıyı anlatırken Türkçe de kullandığımız ‘’dır-dir’’ terimidir Bazen de ‘’dir –dir’’ olmayabilir okunuşuna bağlı olarak değişebilir yani

Cümle kuruluş hallerini inceleyelim

Cümle de 3 halde bulunabilirler;

 

I  :Ben

Am

You :Sen/Siz

Are

We : Biz

Are

They : Onlar

Are

He : O erkekler için

Is

She : O kadınlar için

Is

It : Canlı ve cansız varlıklar için

Is

 

Cümleyi 3 farklı şekilde kurabilirsiniz Olumlu , Olumsuz , ve Soru Cümlesi

A)     OLUMLU CÜMLE KURULUŞU /AFFIRMATİVE SENTENCES

 

I

Am

Object/Nesne

You

Are

Object/Nesne

We

Are

Object/Nesne

They

Are

Object/Nesne

He

Is

Object/Nesne

She

Is

Object/Nesne

It

Is

Object/Nesne

 

ÖRNEKLER

I am doctor

Ben doktorum

She is an engineer

O bir mühendistir

We are sick

Hastayız

They are passenger

Onlar yolcudur.

 

B)      OLUMSUZ CÜMLE KURULUŞU  = NEGATIVE SENTENCES

I

am not / ‘m not 

Object/Nesne

You 

Are not / aren’t 

Object/Nesne

We 

Are not / aren’t 

Object/Nesne

They 

Are not / aren’t 

Object/Nesne

He 

Is not / isn’t 

Object/Nesne

She 

Is not / isn’t 

Object/Nesne

It 

Is not / isn’t 

Object/Nesne

 

 

ÖRNEKLER

We aren’t at school today

Bugün okulda değiliz

You are not ugly

Sen çirkin değilsin

Angel isn’t clever

Angel zeki değidir

Today isn’t Monday

Bugün Pazartesi değil

Nobody is immortal

Hiç kimse ölümsüz değildir

 

 

C)    SORU CÜMLESİ KURULUŞU : INTERROGATIVE SENTENCES

Am

I  

Object/Nesne

Are

You 

Object/Nesne

Are

We 

Object/Nesne

Are

They 

Object/Nesne

Is

He 

Object/Nesne

Is

She 

Object/Nesne

Is

It 

Object/Nesne

 

ÖRNEKLER

Are you from China?

Çinden misin

Is she here?

O buradamı

Is it computer?

Bu bilgisayar mı?

What is this?

Bu nedir?

Where are you from?

Nerelisin?

How are you?

Nasılsın?

 

Örnek

 ‘’Be’’ fiilini asıl fiil olarak kullanabileceğimiz başlıca 3 kalıp bulunmaktadır. Konuları detaylı olarak Dil Bilgisi bölümünde anlatacağım için kısa örnekler göstereceğim

 

A)     be+noun (be + isim)     İsimleri anlatmak için ; Örneğin meslek,milliyet,gün vb

I am a doctor       

Ben bir doktorum.

She is an engineer        

O bir mühendistir.

They aren’t students        

Onlar öğrenci  değil

Today isn’t Friday             

Bugün Cuma değil

You are not stupid

Sen aptal değilsin

Mary is a British          

Mary bir ingilizdir.

 

                                              

B)      be+adjective (be+sıfat)    Sıfatları anlatmak için Örneğin ruh hali , görünüş, sağlık durumu vb

She is tall  

O uzun(dur)

I am sick   

Ben hastayım

Are you crazy?

Sen  deli misin?

Is Ece  beautiful?     

Ece güzel mi?

You are fat       

Sen şişmansın

 

C)      be+propositional phrase ( be+tamlamalar)  Genelde bulunma manasında kullanılır

We are at cinema     

Biz sinemadayız. (Sinemadayız.)

He is at home at the moment         

O şuan evdedir.

I am from istanbul  

Ben İstanbulluyum

The bus isn’t at bus-stop yet

Otobüs henüz durakta değil

Is Dilara in  classroom?     

Dilara sınıfta mı?